Tamplar aluminiu si pvc

Tamplar aluminiu si pvc

Property Description

Va puteti inscrie la acest curs prezentandu-va la sediul nostru sau accesand pagina de inscriere (Sunt interesat!) din cadrul site-ului cursuricalificare.ro. In cazul in care alegeti sa va inscrieti online, trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa ne contactati telefonic in cel mult trei zile lucratoare pentru a va comunica procedura de finalizare a inscrierii.

Acte necesare la inscriere:
Carte Identitate
COPIE XEROX (in termenul de valabilitate)

Certificat de Nastere
COPIE XEROX

Certificat de casatorie
COPIE XEROX (daca este cazul – numai pentru doamnele/domnii care si-au schimbat numele in urma casatoriei)

Ultimul act de studii
ORIGINAL + COPIE XEROX

Se accepta: în funcţie de cerinţele de acces specifice fiecărui curs, se vor accepta diploma 12 clase, diploma 10 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma BAC, Diploma Licenta/Master, Adeverinta, etc.

* pentru persoanele care si-au schimbat numele in urma divortului sau a altor motive se solicita documente justificative, in cazul incare numele din actele de inscriere nu coincid!

Confectionerul tamplar din aluminiu si mase plastice identifică diverse caracteristici funcţionale ale dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat; utilizează dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat; indică tipurile de coroziune; precizează metodele de protecţie anticorozivă; efectuează operaţii de limitare a coroziunii; clasifică tâmplăria din aluminiu si mase plastice; identifică componentele tâmplăriei din aluminiu si mase plastice indică solicitările mecanice şi caracteristicile geometrice; clasifică materialele folosite la tâmplăria din aluminiu si mase plastice; recunoaşte domeniile de utilizare a profilelor folosite la tâmplăria din aluminiu si mase plastice; indică profilele necesare realizării tâmplăriei din aluminiu si mase plastice; pregăteşte materialul ân vederea prelucrării; execută prelucrări prin aşchiere; efectuează prelucrări prin deformare plastică; realizează vopsirea; interpretează documentaţia de execuţie a tâmplăriei din aluminiu si mase plastice; realizează structuri din aluminiu si mase plastice; asamblează tâmplăria din lemn stratificat precizează condiţiile de exploatarea construcţiei; îşi însuşeşte tehnologia de montaj; execută operaţii de montaj; controlează calitatea lucrării efectuate.

Obiective:
Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoaneler aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

1.    COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE;
2.    ASIGURAREA CALITĂŢII;
3.    DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI;
4.    IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII;
5.    LEGISLAŢIA MUNCII;
6.    LUCRUL ÎN ECHIPĂ;
7.    INTERPRETAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE;
8.    UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT;
9.    PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A SUPRAFEŢELOR;
10.  STRUCTURI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
11.  ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU TÂMPLĂRIEA DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
12.  PRELUCRAREA COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
13.  ASAMBLAREA STRUCTURILOR DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
14.  MONTAREA TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Sunt Interesat!

Details

Listing Agent:

Durata: 5 luni (1,5 luni teorie; 3,5 luni practica)
Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!
Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu


Va puteti inscrie la acest curs prezentandu-va la sediul nostru sau accesand pagina de inscriere (Sunt interesat!) din cadrul site-ului cursuricalificare.ro. In cazul in care alegeti sa va inscrieti online, trebuie sa stiti ca pentru finalizarea inscrierii trebuie sa ne contactati telefonic in cel mult trei zile lucratoare pentru a va comunica procedura de finalizare a inscrierii.

Acte necesare la inscriere:
Carte Identitate
COPIE XEROX (in termenul de valabilitate)

Certificat de Nastere
COPIE XEROX

Certificat de casatorie
COPIE XEROX (daca este cazul – numai pentru doamnele/domnii care si-au schimbat numele in urma casatoriei)

Ultimul act de studii
ORIGINAL + COPIE XEROX

Se accepta: în funcţie de cerinţele de acces specifice fiecărui curs, se vor accepta diploma 12 clase, diploma 10 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma BAC, Diploma Licenta/Master, Adeverinta, etc.

* pentru persoanele care si-au schimbat numele in urma divortului sau a altor motive se solicita documente justificative, in cazul incare numele din actele de inscriere nu coincid!

Confectionerul tamplar din aluminiu si mase plastice identifică diverse caracteristici funcţionale ale dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat; utilizează dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat; indică tipurile de coroziune; precizează metodele de protecţie anticorozivă; efectuează operaţii de limitare a coroziunii; clasifică tâmplăria din aluminiu si mase plastice; identifică componentele tâmplăriei din aluminiu si mase plastice indică solicitările mecanice şi caracteristicile geometrice; clasifică materialele folosite la tâmplăria din aluminiu si mase plastice; recunoaşte domeniile de utilizare a profilelor folosite la tâmplăria din aluminiu si mase plastice; indică profilele necesare realizării tâmplăriei din aluminiu si mase plastice; pregăteşte materialul ân vederea prelucrării; execută prelucrări prin aşchiere; efectuează prelucrări prin deformare plastică; realizează vopsirea; interpretează documentaţia de execuţie a tâmplăriei din aluminiu si mase plastice; realizează structuri din aluminiu si mase plastice; asamblează tâmplăria din lemn stratificat precizează condiţiile de exploatarea construcţiei; îşi însuşeşte tehnologia de montaj; execută operaţii de montaj; controlează calitatea lucrării efectuate.

Obiective:
Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoaneler aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

1.    COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE;
2.    ASIGURAREA CALITĂŢII;
3.    DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI;
4.    IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII;
5.    LEGISLAŢIA MUNCII;
6.    LUCRUL ÎN ECHIPĂ;
7.    INTERPRETAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE;
8.    UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT;
9.    PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A SUPRAFEŢELOR;
10.  STRUCTURI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
11.  ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU TÂMPLĂRIEA DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
12.  PRELUCRAREA COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
13.  ASAMBLAREA STRUCTURILOR DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE;
14.  MONTAREA TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Sunt Interesat!