Termeni și Condiții

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

 1. Consimţământ şi acord

Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentei Declaraţii de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să părăsiți imediat acest site (www.cursuricalificare.ro).

S.C. Professional Care S.R.L. vă autorizează să explorați acest site numai dacă utilizarea este în scop personal, cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la copyright și drepturile de proprietate pe care le conțin materialele originale pe orice copie a materialelor. Nu puteți modifica în niciun mod materialele din acest site sau să le reproduceți, să le expuneți în public, să le redistribuiți cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau rețele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea S.C. Professional Care S.R.L.  și utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor. În condițiile nerespectării acestor condiții, nu mai sunteți autorizați să utilizați acest site și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite sau salvate în calculator.

Persoanele care doresc inscrierile la cursurile de inițiere, perfecționare, specializare și calificare autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) trebuie să îndeplinească condițiile pentru studiile necesare înscrierii la aceste cursuri, pentru a putea participa la examenul de absolvire a cursurilor și obținerea certificatelor de absolvire sau de calificare eliberate sub antetul Ministerului Educației și Ministerului Muncii.
SUNTEŢI CONSIDERAŢI ÎNSCRIŞI LA UN CURS, NUMAI DUPĂ ACHITATEA PRIMEI RATE LA SEDIUL NOSTRU ŞI DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ!

 1. Informaţii Generale

2.1. Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare “Regulamentul”) și legislația locală în vigoare.

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să vă informăm cu privire la modul in care utilizam datele dumneavoastra personale.

2.2. Operatorul

Noi, societatea Professional Care SRL, cu sediul profesional situat în Cluj-Napoca, str. J.J. Rousseau, nr. 10, bl.i2, ap. 50, jud. Cluj, reprezentăm operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului și prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați în scris accesând formularul de contact la adresa https://cursuricalificare.ro/contact/   sau la următoarea adresă fizică: Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 1. Informaţii cu privire la Procesare

3.1 Scopul colectării datelor

Operatorul de date cu caracter personal colectează datele persoaneleor vizate prin formularele disponibile pe site și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare în scopul de a răspunde cerințelor acestora privind obiectul de activitate a societății, destinate calificării, perfecţionării şi dezvoltării factorului uman prin intermediul cursurilor de formare profesională.

3.2. Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de informatii a clienților, a formularului de contact și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii contractului de clienți și/sau executării/prestării serviciilor oferite.

Această prelucrare se bazează pe dispozițiile Art. 6, alineatul 1, litera b din cuprinsul Regulamentului.

Detaliile vizitei dumneavoastră pe site-ul www.cursuricalificcare.ro paginile accesate, date de trafic, date locație, respectiv alte date de comunicație ce ne ajută să înțelegem modalitatea în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru. Obținem astfel informații cu privire la domain, adresa IP și URL de unde dumneavoastră accesați internetul. Aceste informații sunt colectate și procesate pentru îmbunătățirea serviciilor noastre către clienții noștri.

 1. Beneficiarii datelor

Societatea Professional Care SRL este unica persoană juridică care beneficiază și prelucrează datele personale ale persoanelor vizate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi, după caz, transmise unor colaboratori externi ai societății Professional Care SRL sau unor entități terțe, după cum urmează: transmiterea informații către serviciile externe de contabilitate, resurse umane, protecția muncii și medicina muncii, Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

 1. Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea efectua analizele/evaluările specifice solicitate și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului, obiectul de activitate, adresa de facturare, adresa de mail, numărul de telefon, copii dupa CI, diploma studii, certificat casatorie, certificat nastere, adeverinta medic familie, fisa de aptitudini medicina muncii.

Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.

În situația în care nu avem obligația de a stoca datele dvs. în scopul prezentării acestora autorităților publice vom proceda la ștergerea/distrugerea acestora la momentul încetării relației cu clientul.

Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

 1. Drepturile dumneavoastră

4.1. Ca persoană vizată puteți contacta persoana responsabilă pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 2.3 în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului.

4.2.Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 dinRegulament),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament),
 • Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat (dreptul de a fi uitat, articolul 17 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a prelucrării, articolul 18 din Regulament),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulament),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7, alin. 3 dinRegulament).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulament (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 dinRegulament).
 1. Securitatea datelor

5.1.Pentru protecția datelor dumneavoastră, operatorul de date cu caracter personal a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

5.2.Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

5.3.Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

6.Prelucrarea datelor minorilor

6.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 1. Datele furnizate de dumneavoastră

7.1.Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise la punctul 3.

Limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar la angajaţii a căror activitate specifică implică prelucrarea acestor date.

În cadrul acțiunilor de marketing direct vă vom solicita consimțământul în vederea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 9.

8.1. Prelucrări ale datelor

Societatea Professional Care SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Solicitare informații 

 • La trimiterea formularelor de pe site, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresă mail sunt prelucrate de catre operator.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil, respectiv consimțământ pentru prelucrarea datelor de utilizare ale clientului pe pagina web.
 • Durata de stocare: 24 luni

Consecintele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu vom primi date despre dumneavoastră și nu vă vom putea oferi detalii despre informațiile solicitate.

 1. Cookies

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului.

Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dvs. de IP, codul de utilizator, tipul de browser utilizat, tipul de sistem utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dvs.

Cookie-urile noastre servesc la următoarele:

Folosim cookie-urile pentru a îmbunătăți funcționalitatea serviciului nostru, pentru a-ți permite să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferințele tale și  în general, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

Cookie-urile folosite de acest site sunt pentru:

– Identificarea tipului de device folosit la accesarea acestui website, desktop sau mobil, si afisarea continutului corespunzator acestuia

– Functionarea corecta a acestui website

– Colectarea de date statistice care permit masurarea traficului pe site sau timpul petrecut pe site etc.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

– Cookie-uri de performanta a site-ului

– Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

– Cookie-uri pentru geotargetting

– Cookie-uri de inregistrare

– Cookie-uri pentru publicitate

– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Permitem terțelor părți aprobate să folosească cookie-uri sau alte tehnologii similare în aceste scopuri.

Aceste cookie-uri pot proveni de la terti precum Google Analytics sau Facebook.

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Puteti refuza folosirea cookieurilor pe acest site si in acest caz refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face ca anumite functii de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, puteti stege cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor browserului folosit.

Am inclus butoane pe site-ul nostru pentru a vă permite să accesati cu usurinta conținutul nostru pe Facebook, Twitter și alte rețele asemănătoare.

Implicațiile de securitate pentru aceste cookie-uri vor varia de la o rețea socială la alta și vor depinde de setările de securitate pe care le-ați ales pe aceste rețele.

 

Cum să administrezi și să elimini cookie-urile 

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browser-ului dvs. Daca nu regasiti aceste setari, accesati sectiunea de “help” a browser-ului.

Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browser-e: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 Cookie settings in GOOGLE Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro

Cookie settings in Safari  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Cookie settings in Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

Modificarea și actualizarea Politicii de Cookie.

Este posibil să actualizăm ocazional Politica noastră Cookie. Vă încurajăm să examinați periodic această Politică Cookie pentru a vă informa în permanență despre utilizarea datelor colectate pasiv. Folosirea continuă a site-ului nostru constituie acordul dvs. față de această Politică Cookie și orice actualizare.

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

http://www.allaboutcookies.org/

Informaţii de contact ale Autorității de Supraveghere

Website: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

 

 1. Modificări ale prezentei Declaraţii

10.1. Periodic, vom actualiza prezenta Termenii si conditiile de utilizare. În măsura în care vom face schimbări în conţinutul acestor Termeni si conditii de utilizare sau dacă vom aduce vreomodificare semnificativă în modul în care utilizăm informaţiile dvs. personale, vom revizui acesti Termeni si conditii de utilizare astfel încât să reflecte modificările respective, inclusivcu revizuirea datei de intrare în vigoare a acesteia. Avem rugămintea de a consulta, ori de cîte ori aveţi posibilitatea, acesti Termeni si conditii de utilizare, pentru a vă informa în legătură cu modul în care vă utilizăm şi vă protejăm informaţiile personale. Dacă vom aduce modificări semnificative Termenilor si conditiilor de utilizare, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați în scris accesând formularul de contact la adresa https://cursuricalificare.ro/contact/   sau la următoarea adresă fizică: S.C.Professional Care S.R.L. Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 102, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Vă mulțumim,

Societatea Professional Care SRL